Home / Yorka

Yorka

Deze is de geest van een overledene die pas of een aantal jaren geleden is doodgegaan. Jorka’s zijn de schakels van de levenden en de doden. Met de jorka kan met goede – en slechte dingen doen. Zie inleiding.

Met de jorka’s die men anderen kwaad kan doen zijn meestal slechte mensen geweest in hun levensjaren anderen zoveel leed hebben toegebracht. Soms tot de dood aan toe. ( moedwillig). Ben je tijdens je levensjaren een slacht mens geweest, dan ben je nog steeds een slechte geest in het dodenrijk.

Een goed mens tijdens zijn levensjaren zal nooit gehoor geven in zijn dodenrijk om een ander kwaad te doen. Een goed mens tot in het graf. Het zijn ook deze goede geesten die verder zullen gaan met hun taak om goed te doen, en het beschermen van hun dierbaren.

Bij intreden van de dood moet je families of nabestaanden zorgen dat de winti’s worden gescheiden van de overledene voor het ter aarde bestellen zodat de doden vrij zijn om over te gaan naar een ander familielid. Dit is goed voor de stabiliteit van de familie. Binnen één jaar moet de gehele familie een pratie watra bad nemen.