Home / Winti / Gron Winti / Luangu

Luangu

Deze winti’s behoren tot de hogere orde van winti’s. Hun ele­ment is aarde, en ze wor­den daarom ook wel Grong (grong = aarde of grond) winti’s of Nen­grekon­dre winti’s (nen­grekon­dre = land van Afrika­nen) genoemd. De luangu winti komt uit Afrika, en is zowel man­nelijk als vrouwelijk. Er zijn dus zowel man­nelijke luangu winti’s als vrouwelijke. In de winti taal wor­den door de wintigelovi­gen, de vrouwelijke luangu winti’s Luangu Misie’s genoemd, en de man­nelijke luangu winti’s Luanga Masra’s.

De luangu winti is hoofdza­ke­lijk een goedaardige winti. Deze winti’s ver­lenen graag hulp, luis­teren graag, bescher­men tegen kwaadaardige (ver­toornde) winti’s, en houden van plezier in groepsver­band. Luangu’s zijn gevoelige winti’s die in hun gedrag overeenkomen met de Aisa winti, nl de Gron Ma (= moederaarde).

In gevallen van bezw­erin­gen ( = obia) werken de luangu winti’s samen met de Ampuku en de Kumanti winti’s. In deze com­bi­natie heten ze Luangu-Ampuku-Obia en Luangu-Kumanti-Obia.

In gezelschap van de Ampuku winti hebben zij de lei­d­ing en met de Kumanti winti werken zij samen in har­monie, omdat zij met deze laat­ste zeer goed over­weg kunnen.