Home / Winti / Gron Winti / Djebri

Djebri

 

Kumanti

 

De kumanti winti is van oorsprong een winti van het element lucht, en is net als de Ampuku winti een Afrikaanse winti. De kumanti winti is een zeer moedige winti en een goede genezer. Degene die leeft volgens een bepaald patroon welke goed en bevorderlijk is voor zijn of haar kumanti winti, kan hier heel veel nut van ondervinden. Dit geldt trouwens voor iedere winti. De kumanti winti heeft zeven broers.  Hij maakt ook gebruik van de kennis en kracht van de andere broers als dat nodig is, en dit maakt hem tot een machtige winti. Alle kumanti’s kunnen vliegen. Echter alleen de oudste broer, ‘Tata Opété Jaw’ maakt nog  gebruik van zijn vliegkunst en staat erom bekend. Dit doet hij omdat hij van alle andere winti het dichtst bij ANANA (God) staat. Sommige mensen menen dat Tata Opété Jaw de stand van zaken voor ANANA (God) waarneemt. Hij brengt als het ware verslag uit, en houdt de andere winti’s op aarde op de hoogte. Een kumanti  winti is kundig, bekwaam en intelligent. Een kumanti staat ook voor uitzonderlijke kracht en moedigheid. Als hij aanwezig is zal hij bijna altijd zijn kundigheid openbaren. De kumanti winti komt voor in alle rangen waarin winti’s zijn verdeeld.

Er bestaan dus verschillende soorten kumanti winti:

1 Sofiabada ( vodu kumanti Tapkumanti )

2 Opete Jaw ( Tapkumanti Koningsgier )

3 Opete Kwasi ( Tapkumanti zwartegier  )

4 Amafu   ( Tapkumanti )

5 Djebri  Kumanti

6 Busingki Watra Kumanti

7 Ajaini  Busibubu. Tigri Kumanti

Over de kumantiobia’s die er zijn zullen wij het hebben over de Djebri of dondergod. Onder de kumanti’s is de Djebri zeer sterk, agressief en heel slim.

Sterk: De Djebri is de sterkste obia van allemaal. Samen met de tigriwintie (adjainie) zorgen beiden voor een goede wisselwerking. Dit geeft al aan hoe sterk die is. Hij is omgeven door hele sterke obia, die goed op mekaar zijn afgestemd. Ook maken ze gebruik van de kennis en macht van de andere obia’s. dat maakt dat ze machtig zijn.

Agressief: Tijdens zware regenbuien en onweer gaan kumanti’s hevig tekeer en zijn niet te houden. Voor de Djebri of dondergod is buiten in de hevige regenbui en zware onweer de veilige plek. Zulke taferelen vinden meestal plaats in de dorpen in het binnenland. Winti pre, Tijdens een wintipré wanneer Djebri’s bezig zijn, dan is de sfeer zeer grimmig. De Djebri’s zijn in staat de hele tent te slopen. De kunsten die zij vertonen moet je sterk voor in je schoenen staan om dit allemaal mee te maken. Geweer schoten maakt de Djebri zeer onrustig. Het vrij komen van kruid kennen de Djebri’s heel goed als geen ander. Wat de Djebri’s zeer onrustig en agressief maken is wanneer er een persoon aanwezig is die bezeten is door de kleine man. Zijn ingeving is om die gelijk te verdrijven uit de persoon. De kleine man die zal kenbaar maken wie zijn opdracht gever is. Ook het aanwakkeren van agressie bij de Djebri kan worden veroorzaakt door ijzer op ijzer n.m. twee houwers tegen elkaar aan slaan dat de   vonken eraf vliegen of met een houwer inhakken tegen een ijzeren vat. Ook glaswerk stuk slaan ( broko batra) maakt dat de Djebri zeer onrustig en agressief wordt. De Djebrie’s zijn meester in het voeren van oorlogen. Vroeger werden ze gebruikt om oorlog te voeren tegen de slavenonderdrukkers. Ze waren niet opgewassen tegen de Djebri obia. Uiteindelijk hebben de onderdrukkers gedwongen de strijd moeten opgeven wat geleid heeft tot afschaffing van de slavernij. Bilongo/ Doemang Om de Djebrie of dondergod in balans te brengen en optimaal te laten functioneren met zijn asie, moet de juiste sreka bad genomen worden. De sreka- of kruidenbad moet worden uitgevoerd door iemand die heel goed ervaring en kennis heeft voor de winti, jéjé of obia. die onder handen gaat nemen. In dit geval de Djebri en adajnie. Kennis hebben over de juiste bilongo( kruiden) en de duur van het hele ritueel. Voor alle duidelijkheid; bilongo is de basis samenstelling van kruiden in dit geval bestemd voor de Djebriobia. Elk obia of winti heeft zijn eigen bilongo of kruiden samenstelling.

Kennis: De Djebri’s bezitten heel veel kennis en wijsheid. Zij kunnen ziektes genezen en zijn meester in het verdrijven van boze geesten. Over de kleine man bezitten ze heel veel kennis en macht om die te bestrijden en verdrijven. Kortom met de Djebri kunnen wij alle kanten op. De verhalen zijn teveel. Men zou het zelf moeten ervaren om mee te kunnen praten. Wie wordt gedreven door zo’n obia, mag een tevreden mens zijn. Trouwens het geldt ook voor de andere obia’s of jéjé. Goed leven welke bevorderlijk is voor zijn haar eigen ik of jéjé zal heel veel nut ondervinden. Het belangrijkste is geef ze de juiste behandeling (sreka) dan zullen ze je laten merken hoe groot hun macht is met de kracht en wijsheid in naam van de Almachtige. Na de sreka van de Djebri zullen zij laten merken dat ze heel veel kennis hebben om de sreka over papawintiobia, apoekuobia en akantasieobia. De mensen die de kennis en ervaring hebben over de sreka van de winti of obia, komen meestal in het binnenland voor. Ze zijn ook dichtbij het natuurlijke en weten heel veel over de kruiden. Ze zijn ermee opgegroeid en worden dagelijks ermee geconfronteerd. De kennis overdracht is groot. Degene die de sreka gaat uitvoeren, moet de ruimte krijgen om het tot het einde te kunnen uitvoeren. Tussendoor veranderen van doemang zal voor de persoon die de sreka nodig heeft verwarring brengen. Het onderhouden van je eigen ik is heel belangrijk voor jezelf en je naaste omgeving (familie). De weg naar een succesvolle toekomst is gegarandeerd als alles goed is uitgevoerd. Belangrijk is dat je betrouwbare en eerlijke mensen tegenkom die kennis van deze zaken hebben, en de wil om het uit te voeren.Hier engkele specifieke en algemene kruiden die bij de Kumanti’s gebruik kunnen worden.  De lijst is nog niet volledig, het is ter informatie zodat men weet dat bij verschillende kruidenbaden specifieke en algemene kruiden gebruikt worden om het gewenste resultaat van een bad te verkrijgern [versterken]. Zo kunnnen mensen die ingewijd zijn iets van meenemen of eventueel bijvoegen. Het is beter om iemand die ingewijd is te raadplegen voor het zamenstellen van zo’n speciefieke bad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *