Home / Winti / Tapu Winti / Opete Kwasi

Opete Kwasi

02Kumanti

De ku­manti obia is van oor­sprong een obia  van het ele­ment lucht, en is net als de Ampuku winti een Afrikaanse obia. De kumanti obia  is een zeer moedige winti en een goede genezer. Degene die leeft vol­gens een bepaald patroon welke goed en bevorder­lijk is voor zijn of haar ku­manti obia, kan hier heel veel nut van ondervin­den. Dit geldt trouwens voor iedere winti,s en obia,s
De ku­manti winti heeft zeven broers.  Hij maakt ook gebruik van de ken­nis en kracht van de andere broers als dat nodig is, en dit maakt hem tot een machtige obia. Alle kumanti’s kun­nen vliegen. Echter alleen de oud­ste broer, ‘Tata Opété Jaw’ maakt nog  gebruik van zijn vliegkunst en staat erom bek­end. Dit doet hij omdat hij van alle andere kumantie,s het dichtst bij ANANA (God) staat. Som­mige mensen menen dat Tata Opété Jaw de stand van zaken voor ANANA (God) waarneemt. Hij brengt als het ware ver­slag uit, en houdt de andere winti’s op aarde op de hoogte.
Een ku­manti  obia is kundig, bek­waam en intel­li­gent. Een koe­manti staat ook voor uit­zon­der­lijke kracht en moedigheid. Als hij aan­wezig is zal hij bijna altijd zijn kundigheid open­baren. De ku­manti obia komt voor in alle rangen waarin winti,s en obia,s zijn verdeeld.
Er bestaan dus ver­schil­lende soorten ku­manti obia,s:

1 Sofi­abada (tapkumanti)

2 Opete Jaw (tapkumanti)

3 Opete Kwasie (tapkumanti)

4 Amafoe (tapkumanti)

5 Jebrie Kumanti

6 Boesingki Ku­manti (watra)

7 Ajaini Ku­manti (boesi boeboe)

De kumanti bezit de kunst om in vuur te staan ,dansen en loopt op gebro­ken glas zon­der zich te ver­won­den. Bij tijd en wijlen eet hij die ook op als hij dat nodig vindt. Meestal doet hij dat als men hem uit­daagt. Dan toont hij zijn kun­nen en laat hij de mensen ver­steld staan van zijn onkwets­baarheid. Als een ku­manti bezit van iemand neemt en de betr­e­f­fende per­soon alle rit­uele for­maliteiten ver­richt die ver­richt  moeten wor­den, kan er zelfs met een geweer op hem/haar geschoten worden, zonder dat de afge­vu­urde kogel hem/haar raakt of verwondt!
De kumanti spreekt zijn eigen taal, de ‘Kumanti tóngó’ (tóngó = is taal of tong). Deze taal wordt ook wel door bepaalde Afrikaanse stam­men gesproken. Vandaar men aan­neemt dat de ku­manti winti in Afrika zijn oor­sprong vond. Dat is niet ver­baz­ing­wekkend als men ervan uit­gaat, dat op het Afrikaanse con­ti­nent het menselijke leven heeft aangevangen.
Als een kumanti winti bezit van iemand neemt,  kan die per­soon van het één op het andere moment vloeiend ‘ kro­manti tóngó’ spreken. Alles wat de kumanti winti uit, onthoudt de per­soon in kwestie en kan dit ook napraten. Wan­neer de per­soon niet meer in trance is, en men de ‘ku­manti tóngó’ met hem of haar spreekt, antwoordt de per­soon gewoon in de taal van de kumanti!  Dit is in zekere zin logisch, omdat men in feite met de ku­manti winti van de per­soon spreekt, en het de ku­manti is die antwoordt.

De per­soon spreekt buiten zijn eigen wil, ver­staat de taal. Op deze manier leert men op den duur de kumanti tóngó vanzelf spreken. Het is een heel mooie taal, statig om te horen, deftig om te spreken. Op dat moment voelt men zich zeer ver­heven om hier­aan deel te mogen hebben. Omstanders zien de per­soon die deze taal spreekt, dan ook als een ingewi­jde per­soon, een kenner. Het aanzien van de per­soon neemt dan aanzien­lijk toe onder de winti ken­ners en beleiders.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

35-mapindapinda-227-kaimang-wiwiri39-boesmasoesa

SONY DSC

58-vowrudotie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8 OsanoebaroebaKatjangkama (8)katjangkama (13)Katjangkama (12)Katjangkama (5)60 Katjangkama (16)60-katjangkama-260-katjangkama-360-katjangkama-560-katjangkama-660-katjangkama-760-katjangkama-860-katjangkama-960-katjangkama-1060-katjangkama-1160-katjangkama-1260-katjangkama-1360-katjangkama-1460-katjangkama-2

Viscum spec. Loranthaceae, Tuxtepec, Oaxaca

60-katjangkama-2560-katjangkama-3208-redi-kapata-palulu-plant60-katjangkama-3560-katjangkama07-kumanti-smeriwiriKoorsuwiwiri (4)KoorsoewiwiriNengrekondre_SmeriwiwirikoorsuwiriKoorsuwiwiri71Koorsu Wiwiri (2)

 

 

 

 

 

2 comments

  1. hebben jullie ook eeen foto van Kumanti Barba?
    thanks!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *