Home / Vodu

Vodu

papa-snekiDE PA-WINTI (VODU)

De Pa- winti is een energie(winti) afkomstig uit Afrika welke zich manifesteert als o. a een slang en reptiel- achtige dieren, denk daarbij aan bijvoorbeeld een leguaan. De Pa- winti is er in zowel mannelijke als vrouwelijke variant. De slang is een oeroud symbool voor wijsheid, bescherming, eeuwigheid, macht en mystiek. En juist omdat de slang een mysterieus wezen is en vaak niet volledig te doorgronden word hij ook wel als duivels gezien. Dit beeld dat de winti duivels zou zijn komt vooral van de christenen die alles wat buiten hun geloofsovertuiging viel als heidens en duivels zagen. Daarom konden onze vroegere voorouders die van Afrika naar Suriname werden verscheept hun oorspronkelijk religieuze cultuur niet in vrijheid beleven. Ten eerste omdat zij slaaf gemaakt werden en ten tweede omdat de wereld van toen geregeerd werd door de christelijke gedachtegang.

HOE KOMT MEN IN AANRAKING MET DE VODU

Een paar zijn met onze voorouders mee naar Suriname gereisd en ook komt men in contact met de Vodu in de natuur, zoals het bos en plantages etc..

De Vodu kunnen we onderverdelen in verschillende categoriën:

 •  Kopro Banja
 • Awanga
 • Heigron Vodu
 • Maidawe
 •  Nekesé Dagwe
 •  Kada
 • Watra Vodu
 • Santi olo Vodu
 • Miri oso Dagwe
 • Watra Wenu
 • Aboma Winti
 •  Kaiman-Winti ( deze winti heeft zowel het aarde als het waterelement omdat het in beide sferen kan overleven en heeft ook zijn eigen bilongo en specifieke kruiden.

HOE WERD DE VODU EEN KIER-VODU

De macht en invloed van de Vodu reikte over een hele stam of familie, ook wel Bere genoemd. En omdat de oorspronkelijke religie van de slaven(onze voorouders) niet meer beleefd kon worden en daardoor ook de rituelen niet meer gedaan mochten worden, werd de Vodu verwaarloosd. En daar kwam er nog bij dat als er zich een slang in de buurt van of op de plantage bevond deze gedood moest worden door de plantagehouder. En omdat een van de verschijningsvormen van de Pa-winti een slang is kwam het zeker voor dat de asi waar de slang op loopt gedood werd. Dit is in de winti cultuur een grote zonde om de asi van een winti te doden. En om zich te wreken na zo’n daad bracht de Vodu ziekte en armoede en ellende binnen de familie.

HOE STOPTE MEN DE KIER-VODU

Als men wist dat het een taboe had begaan tegen de Vodu dan gingen ze naar een Pa-winti man of vrouw(ik zal hem voor het gemak in het vervolg even mannelijk noemen). Dit was een deskundig man die de toorn van de winti middels rituelen wist te bedaren. De Pa-winti man wist alles over de Vodu en kon ook de speciale BILONGO maken. Bilongo is hét geheime ingrediënt dat een ritueel doet slagen. Zonder de bilongo mist het ritueel z’n kracht. Men ging dus naar de Pa-winti man en deze wist raad met welke situatie dan ook omdat hij de kennis van zijn voorouders had meegekregen. De behandeling van de kier-vodu is als volgt.

 • Er word een Tap-Vodu gedaan, dit houd in dat de familie vrede met de winti sluit en zijn woede laat bedaren zodat er geen verdere schade word aangericht.
 • Je maakt een afspraak met de winti om de behandeling binnen 1 a 3 jaar af te ronden.
 • Er word een Beri-Vodu gedaan. Dit houd in dat de Vodu begraven word en na 3 dagen weer opgeroepen om de dede-niti te houden.
 • Het is gebruikelijk en gewenst om deze behandeling gedeeltelijk in Suriname te volbrengen omdat daar de krachtige kruiden te vinden zijn en de natuur sterker aanwezig is.
 • Na de behandeling word er een eed afgelegd, deze eed houd in dat je bepaalde regels in acht houd en overeenkomsten nakomt.
 • Na het afronden van de rituelen word er samen met de Pa-winti gegeten en indien de familie genoeg financiële middelen heeft dan kan er een winti-prey worden gehouden.

Om een goede omgang met de winti te kunnen hebben is het belangrijk dat er consequent word omgegaan met de betreffende winti. Dit wil zeggen dat je de winti onder andere  met respect behandelt en gehoor geeft aan wat hij te zeggen heeft alsook de verplichtingen nakomt. Het is zeker nodig om de naam van de Vodu te weten en wat zijn oorsprong is en waar zijn ouders vandaan komen.

Het is belangrijk om de regels die gemaakt zijn in acht te houden. De regels houden in dat je 1 maal per jaar een kruidenbad neemt, dit duurt 3 dagen achtereen. Met de familie samen kan de Vodu worden opgeroepen om te horen wat hij te zeggen heeft en een feest te houden om de Vodu te eren en bedanken voor de diensten die hij levert zoals bijvoorbeeld de gezondheid, bescherming en rijkdom.

Bij een Vodu die al een Beri behandeling heeft gehad ziet de behandeling er anders uit. Als bijvoorbeeld de grootmoeder de Beri behandeling heeft gedaan, maar zij is overleden, dan moet de Vodu die bij de overleden persoon woont gescheiden worden zodat de winti niet meegaat in het dodenrijk en weer als nieuw bij de volgende persoon kan huizen. Dit ritueel gebeurt onder andere middels een ritueel met de Sangrafu plant, de helft van het plantje word zwart gemaakt en bij de overledene in de kist geplaatst en het andere stukje word wit gemaakt en deze blijft bij de levende waar de winti nu woont. Ook is het zo dat met de juiste Bilongo de dede-niti overgeslagen kan worden. Bij de dede-niti word er in een trance toestand door de met winti bevangen persoon op de grond gerold en dit kan er heftig aan toe gaan, maar met de juiste samenstelling van kruiden en bezweringen word de liggende persoon opgeheven en is de winti geregeld. Zodoende dat elke behandeling er anders uitziet. Als een behandeling in een keer achter elkaar word gedaan kan het uiterlijk een maand in beslag nemen.

Omdat de Pa-winti een winti van hogere orde is en er andere winti’s hem ten dienste zijn is het zo dat als hij geregeld is, hij zijn baka mangs ook het goede werk kan laten doen. Daar waar de Pa-winti voorheen zijn toorn liet gelden door middel van het uitsturen van bijvoorbeeld de apoekoe of akantasie om de betreffende persoon of familie te schaden kan hij de winti’s die onder hem staan nu sturen om de mens te helpen. Alhoewel de Pa-winti zich over het algemeen niet in het dagelijks leven openbaart is hij toch aanwezig via de andere winti’s. Zie hem als een soort opzichter die de andere winti’s onder hem bijstuurt en uiteindelijk de controle heeft over wat er moet gebeuren.

Het belijden van winti vraagt om respect, toewijding en overgave. Net als bij elke andere religie. En dat er met de juiste intentie omgegaan word met Winti spreekt voor zich.

Ik ben van mening dat veel Afro-Surinamers beter en krachtiger in het leven zouden staan met kennis over hun spiritueel culturele achtergrond. Om steviger tegenover de problemen te staan die zich voordoen in elk mens z’n leven. Hier een lijst van kruiden die bij de Vodu hoort de lijst is niet compleet men kan wat bij leren en ook wat bijvoegen. Als men een Vodu bad wil nemen is het

beter om iemand die ingewijd is Te raadplegen.