Home / Gewoontes 01

Gewoontes 01

Plantages en Gewoonten 01

 

De oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika zijn de Indianen. De Afrikanen zijn er door tussenkomst van de wrede witte overheersers gevestigd, maar deze afrikanen waren niet de eerste afrikanen die zich in dit continent bevonden. De witte man die aanvankelijk dacht door middel van oorlog de afrikanen te veroveren, en slaaf te maken, konden het niet winnen van de Afrikanen met hun simpele speer. Ze paste een list toe, en haalde rivaliserende stammen die met elkaar in onmin leefden, om de ander stamleden te ontvoeren, en te verkopen voor de Witteman Door de betaling, en ruiling van goederen werden andere stammen bemoedigd om het zelfde te gaan doen, waardoor de Witteman een heleboel afrikanen, in hun bezit kreeg. Je begrijpt dus dat er verschillende Afrikaanse mensen, met verschillende dialecten, zich daar bevonden. Nadat de Witteman voldoende afrikanen, (gevangene) hadden buitgemaakt vertrokken ze met schepen naar een heel ander continent.

Op de boten begonnen de wreedheden van de witten man, de Afrikanen, werden gekleineerd, gemarteld, verkracht, en in erbarmelijke omstandigheden geplaats. Dit allemaal werd in werking gezet, omdat de oorspronkelijk slaafgemaakte Indiaan van de Amerika volgens de Witteman het werk niet aankonden waardoor dit lot aan onze Afrikaanse broeders en zusters overgebracht werd. Kennelijk konden de overheersers geen grip krijgen op de Indianen omdat ze in hun eigen vertrouwde omgeving waren, en gemakkelijk konden vluchten. Voor de slaaf gemaakte uit Afrika was vluchten geen groot probleem en nadeel want zij werden geleid door de winti’s die de nieuwe omgeving wel herkende, maar voor sommigen was het dramatische ze deden wel de poging om te vluchten, maar werden teruggevonden en teruggebracht naar de plantage door verraders; Indianen of afrikanen die een bevoorrechte positie kregen van de wrede slaven eigenaars. Bij terugkomst werd de straf die de weggelopen slaafgemaakte kreeg duizendkeer zwaarder, om zo een voorbeeld te stellen voor de andere slaaf gemaakte. Ze kregen zweepslagen, linker of rechter voet of hand werd afgehakt, bij de vrouwen de borsten. Sommigen mannen en vrouwen, werden door de slaven eigenaars, apart gezet om verkracht te worden, wanneer ze dat wilden daardoor zijn  er heel veel gemengde kinderen  geboren. 

De weg gelopen slaafgemaakte vormden groepen, die vandaag de dag zijn uitgegroeid, tot stammen, iets dat ze hebben overgehouden van de kennis die ze bezaten van de Afrikaanse structuur, en wat de Winti’s hen instrueerde. Deze Afrikanen hebben  het de slaveneigenaars heel moeilijk gemaakt zich nog te kunnen gedragen als baas en beheerder van die gebieden die de Afrikanen nu bezaten. Er zijn stammen die verkondigen te zijn weggelopen om de slavernij te ontvluchten, en dat zijn onze broeders en zuster. Afrikanen zijn door heel Zuid en Midden Amerika verspreidt. De Afrikanen die diep het binnenland zijn in gevlucht en zich daar vestigde hebben met hun kennis van Winti’s hun oorlog tactieken toegepast om zich te verdedigen tegen de onderdrukkers. Onze broeders en zusters die in het binnenland en plantage, s woonde, hebben een hechte gemeenschap gevormd waardoor het voor een buitenstaander niet gemakkelijk was om daar geaccepteerd te worden. Je zag in de gedraging van de weg gelopen afrikanen dat ze steeds hun broeder of zuster kwamen bezoeken op de plantage, s en het liefst in de avond uren, omdat het bij dag bijna niet mogelijk was.  De reden hiervoor lag in het sterke familieband die ze nog steeds hadden. 

De weggelopen slaven kwamen vanuit hun dorpen in opstand met alle mogelijke middelen om de slavenhouders te verdrijven, en met succes te verslaan. Hun gevecht tactiek om te winnen was om steeds hun verdediging, s linie en woonomgeving te veranderen, zodat ze niet verraden werden door Afrikanen die in opdracht van de witte wrede slavendrijver werden gestuurd. In sommige gevallen, lukte het wel want, de weggelopen Afrikanen geloofde echt dat hun broeder, zuster oprecht waren, maar kwam er achter dat ze bedrogen werden, voor de witte slaven drijver. 

De slaafgemaakte die onder de macht van de onderdrukkers waren gebleven, hadden het voordeel en de mogelijkheid om de plantages na de slavernij in groepsverband op te kopen. Doordat de ex slaafgemaakte, nu wilden worden betaald voor het werk dat ze verrichten door de ex slavendrijver, kon deze het niet meer opbrengen waardoor hij voorstelde, de plantage gedeeltelijk te verkopen voor de ex slaafgemaakten, Heel veel van de plantages langs de Suriname rivier en omgeving is nu in handen gekomen van de ex slaafgemaakte. Dit is een Grondrecht die wij hebben verworven , vanwege, de mens onterende slavernij, en het feit dat wij al eeuwen, onder deze omstandigheden moesten vertoeven. De eenheid en saamhorigheid onder onze voorouders was groot en dit zien en ervaren wij binnen de plantages. 

Tijdens de strijd zijn er ook gebieden geweest waar rituelen zijn uitgevoerd om vijanden op afstand te houden of om ze op een dwaalspoor te brengen, en het heeft gewerkt. Nog steeds als men op de plantage, s of dorpen komt dient men zich te houden aan regels. Om de strijd tegen de slavendrijvers te winnen had men veel kennis en moed nodig. Wij als nakomelingen van de slaafgemaakte hebben nog steeds moeite om veel van hun wijsheid uit te voeren, en in praktijk te brengen. dit komt omdat de wijsheden bij onze winti, s zijn. Om dit voor elkaar te krijgen moeten wij weer in overeenstemming met onze winti, s en obia,s leven. Om de macht van de onderdrukkers te verbreken had men veel geestelijke en spirituele kracht nodig. Het beoefenen van de spirituele en geestelijke krachten ( Winti, Obia en Kabra ) die word meegegeven door onze moedernatuur middels de machtige Anana qedwamang qedwapong. Deze krachten moeten wij waarderen en onderhouden. Onze voorouders hebben offers moeten brengen en vernedering en ontbering moeten doorstaan om onze waardigheid en vrijheid terug te krijgen. 

Winti/ Obia

 

De almachtige God heeft onze voorouders de wijsheid gegeven om ons te verdedigen, en om ons leven in te richten met de natuurlijke krachten die altijd al aanwezig waren. Het is nu aan ons om dat over te nemen, en daarmee te leven, door middel van lering, waardering, en accepteren wat ze ons hebben nagelaten. We moeten de krachten en wijsheden omarmen en onderhouden voor ons nageslacht. Wij zullen het nageslacht moeten leren om ons eigen Wintigeloof te onderhouden, wat ons in ieder facet van het leven moet dragen en in stand zal houden. 

Warderie sang ju granwang liebi gie ju na baka, disi na wang pisi foe ding sabi  fu wie habie wang pisie tangpresie naga Ing strokturu. 

De Plantages of Ding Pranasi

 

Na de afschaffing van de slavernij hadden de slaven de mogelijk om de plantages waar ze gewerkt hadden op te kopen. Nadat ze plantages hadden opgekocht zijn er structuren binnen de dorpen aangebracht om overheersers en verraders buiten de deur te houden.

Structuren binnen Plantages en Dorpen

 

1. Winti Oso= De meeste dorpen hebben een huis waar de dorpshoofden, du oema’s en du mangs bij elkaar komen ,voor het bespreken van geestelijke zaken betreffende ,dorp of plantage, en diens bewoners. Ook zijn er speciale Obia,s en winti oso,s te weten;

1-Pa winti oso 2-Kumanti oso 3-Ampuku oso.

2. Kondreposoe’s= Zijn plaatsten waar alleen de ingewijden mogen komen want de winti’s en obia’s hebben daar hun zetels. Er zijn nog meer plekken waar vreemden zich niet mogen begeven en zelfs de dorpsbewoners mogen daar niet komen zonder toestemming van de aangewezen persoon of Gron Winti.

3. Berpe= Op de plantage berpe mag je niet op eigen houtje ritualen verrichten zonder dat daar toestemming voor is van de dorpshoofden en of  Gron Winti’s.

4. Kondre Pre= Hier komen alle families van het dorp, of plantage  samen om  de nodige rituelen voor de Winti’s, Obia’s en Konfo’s uit te voeren ,en als sluiting wordt er daarna ook nog gefeest ter ere van de alle winti,s. Om dit allemaal voor mekaar te krijgen wordt er een bijdrage verwacht van de dorps ,of plantage bewoners; geld, dranken, panji’s, schoonmakers ,mensen die koken , organiseren ,van spelen vertellers etc.

Binnen de meeste plantages heeft men Obia’s gemaakt.

Onze voorouders hadden de kennis, om zelf winti,s en Obia,s te maken ,de meeste bekende daarvan zijn de gron  wintie,s, en de Kumanti,s

De gron winti,s van de plantage ,s zijn; de Aisa, Loko, Liba, Luangu, Gron Ingi. 

Gron Winti;de gene met een Gron wint moet ten alle tijden aanwezig zijn , zodat deze kan worden geraadpleegd als het nodig is  en ook dienen de Gron Winti’s voor toezicht. Een vaste regel binnen de plantage is dat de Winti’s en Obia’s zijn verdeeld over meerdere families zodat de macht niet door een enkele familie uitgeoefend word. Op de plantages is de inspraak van alle families van invloed.  Iemand die een Kondre Winti of Obia krijgt mag nooit partijdig zijn maar moet 100 % betrouwbaar zijn en voor iedereen klaarstaan in het dorp. Het streven is dat de personen met Gron winti’s moeten  eerlijk en oprecht  zijn naar een ieder binnen de gemeenschap. Men moet een voorbeeld zijn, en harmonie gewaarborgd worden in de gemeenschap.