Jorka tot Kongfo

 

De Dood

De fase van een dode:

  1. Jorka
  2. Kabra
  3. Profens
  4. Kongfo

 

Inleiding:

Bij het intreden van de dood zal onze kra het lichaam verlaten. De ziel die ons energie gaf ( ademen, kra ) om te kunnen  leven heeft het lichaam verlaten en teruggekeerd naar God onze almachtige vader. Een andere ziel of geest die wij jorka noemen zal de herinneringen en ervaring uit stoffelijk leven van de overleden persoon in een andere gedaante vertonen ( lichaamloos ). De lichaamloze ziel of geest die wij jorka noemen bevindt zich in de kosmos.

Met de jorka kan men de mens kwaad aandoen ( beheksen ). Zij die tot zulke handelingen overgaan, bezorgen zichzelf en zijn nakomelingen heel veel ellende. De nakomelingen zullen heel veel pech in het leven ondervinden. Er zal dan vloek op de fam. berusten. Iemand die in zijn levensjaren slecht was, zal ook in het dodenrijk de jorka dus, zal opdrachten uitvoeren om anderen kwaad te doen. Zij die in hun levensjaren een goed mens is geweest, als zij jorka zijn geworden na de dood zullen zij nooit gehoor geven bij een opdracht om een ander kwaad te doen. Na een aantal jaren zal de jorka de status krijgen van kabra. Hoe verkrijg men de status? De status wordt bepaalt door de voorouders van de familie n.l. de kabra en de profens zullen onderling vergaderen en toestemming geven. De voorouders die in het dodenrijk zijn waken over de gehele familie.

 

Onze voorouders die zijn de grondleggers van de familie en kennen de diepste familiegeheimen. Het totale sleutel van de familie is in handen van onze ouders die in het dodenrijk voortleven. De geesten van onze mensen die ons voor zijn gegaan waken constant over de nabestaanden. Als het niet goed gaat binnen de familie zullen zij de nabestaanden laten merken middels dromen of zal een familielid in trance raken en de boodschap

overbrengen. Wanneer de in trance geraakte familielid is bijgekomen vertellen de familieleden wat er allemaal gezegd of verteld is door de in trance geraakte persoon. Binnen het dodenrijk willen onze voorouders dat er eenheid en een goede verstandhouding is binnen de familie. Zij bepalen ook op wie van de fam. de winti’s komen. Wij als nabestaanden willen bepalen wie de winti of kongfo moeten bepalen, maar dat is niet zo.

Belangrijk:

Komt iemand binnen de familie te ontvallen, wat zou men moeten doen als men last ondervindt:

–         Wasie pratie: de overledene wordt van de fam gescheiden.

–         Pratie winti: winti scheiden van de jorka( overleden persoon)

–         Kabra neti préi: de doden gedenken.

 

Volwassenen:

Bij volwassenen die jaren met elkaar samenwonen of getrouwd zijn kan het gemis na overlijden héél groot zijn waardoor de achtergebleven partner last kan onder vinden van de overleden partner.

 

Jonge mensen:

Bij jonge mensen die nog niet zo héél lang met elkaar samenwonen is het wel raadzaam om na overlijden van één van de partners een rituele bad te nemen. ( wasi prati, poeroe blaka ).

Dit laatste is raadzaam om de gene die achterblijft moet zijn of haar leven probleemloos kunnen voortzetten met een nieuwe partner.

 

Jonge kind( nasie mang situatie)

Een nasimang is een jong kind dat vroegtijdig heel veel kenmerken vertoont van een overleden familielid.

Is de overleden persoon d.m.v. een ziekte overleden, dan zal de ziekte zich openbaren bij het jonge kind, want die zal er last van ondervinden. Hierdoor weet de familie dat zij bij het jonge kind een wasi pratie ritueel moeten uitvoeren.

 

Traditie van onze voorouders.

Rouwproces bij overlijden van de man of vrouw;

Bijv, komt de man te overlijden dan bepaalt de fam van de man wanneer de vrouw het rouwproces moet beëindigen . de fam van de man voert ook de wasi prati voor de vrouw uit. (Poeroe blaka , wasi pratie). Omgekeerd als de vrouw komt te overlijden dan bepaalt de fam van de vrouw het rouwproces van de man en de fam van de vrouw voert ook de wasi pratie voor de man uit.

Na de poeroe blaka ( rouwproces )bij de eerste sexuele contact mag men maar één keer met de persoon sex krijgen, daarna nooit meer. Zij zullen geen man- vrouw relatie kunnen aangaan voor het leven. Pas bij de volgende relatie is men vrij om een man- vrouw relatie voor het leven aan te gaan, ook sexueel onbeperkt.

 

Pratie wintie:

De jorka van de overleden persoon moet gescheiden worden van de winti’s die op hem kwamen.

Pratie van de obia geschiedt symbolisch middels een walimbo of een panji of anissa. Heel belangrijk zijn de woorden die men gebruikt tijdens het symbolisch over dracht en de daar voor bestemde kruiden. Deze winti zal overgaan op een andere persoon binnen de familie. Dan krijgt de persoon de panji of de anissa. Deze persoon mag ook al de attributen( wroko sani) wat de gene had overnemen. Ze moeten bewassen worden met kruiden om de geur van de overleden persoon te verdrijven en op maat gemaakt worden.

 

Kabra neti préi:

Samenkomst van de gehele familie om alle doden van de familie te gedenken.

Er wordt eten en drinken neergezet voor de doden om ze aan te sterken om zo de fam bij te staan. Als men al deze wegen heeft bewandelt zal de fam merken dat er gezondheid, welvaart en succes zal zijn voor zowel jong als oud.

 

Toevoegsel bij pratie winti:

Is de persoon overleden middels een boze geest, dan zal die meteen verdreven worden.

Die zal zich openbaren tijdens de pratie. Als de fam deze handeling ( pratie watra ) niet zal uitvoeren, zal de ogrie ( boze geest) samen met de jorka van de persoon lopen en deze zou dan heel veel pech en tegenwerking veroorzaken. Binnen de fam voor jong en oud.

 

Hier komt de fase die onze voorouders hebben doorlopen in het dodenrijk.

De families die zitting nemen in de fases die nu komen, waren een voorbeeld tijdens hun levensjaren voor eenheid en vrede binnen de familie die de beslissingen nemen in het dodenrijk.

 

1. Jorka’s:

Deze is de geest van een overledene die pas of een aantal jaren geleden is doodgegaan. Jorka’s zijn de schakels van de levenden en de doden. Met de jorka kan met goede – en slechte dingen doen. Zie inleiding.

Met de jorka’s die men anderen kwaad kan doen zijn meestal slechte mensen geweest in hun levensjaren anderen zoveel leed hebben toegebracht. Soms tot de dood aan toe. ( moedwillig). Ben je tijdens je levensjaren een slacht mens geweest, dan ben je nog steeds een slechte geest in het dodenrijk.

 

Een goed mens tijdens zijn levensjaren zal nooit gehoor geven in zijn dodenrijk om een ander kwaad te doen. Een goed mens tot in het graf. Het zijn ook deze goede geesten die verder zullen gaan met hun taak om goed te doen, en het beschermen van hun dierbaren.

 

Bij intreden van de dood moet je families of nabestaanden zorgen dat de winti’s worden gescheiden van de overledene voor het ter aarde bestellen zodat de winti,s vrij zijn om over te gaan naar een ander familielid. Dit is goed voor de stabiliteit van de familie.

 

2. Kabra:

Dat zijn vooroudergeesten die al jaren geleden of op oudere leeftijd zijn overleden. Deze geesten communiceren tussen de jorka’s en de profens. Alles wat binnen de familie moet gebeuren leggen zij voor bij de profens. Als iets niet goed is binnen de familie en nemen beslissingen over winti’s en obia’s.

 

3. Profens: (de Kabra)

Dat is de hoge raad van de familie bere in het dodenrijk. Het duurt jaren voordat men hierin zitting mag nemen. De ouderen die wij profens noemen zijn de stichters van de bere, de voorouders van ons uit Afrika en de ouderen die en een voorbeeld waren binnen de familie. Hier wordt de totale beslissing genomen voor zowel de kongfo’s, de obia’s en de nabestaanden. Als het niet goed gaat binnen de familie zullen zij waarschuwingen sturen. Iemand binnen de familie raakt in trance en brengt de  waarschuwing over.

Opmerking over het  woord profens: profens zijn de ouderen en stichters van de fam bere. Het heeft niets te maken met het heiden zijn ( niet gedoopt). Dus ook een kind dat niet gedoopt overleden is, is geen profen jorka.

 

4.Kongfo’s:

Kongfo’s zijn ook alle  profens die de status kongfo’s mogen dragen. Deze worden weer winti’s.

About Arthur Lord

Mijn naam is Arthur Lord, geboren op Berg en Dal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.