Geestelijke ondersteuning voor onze schoolgaande kinderen

Voor het nieuwe school­jaar is het ver­standig dat oud­ers of een fam­i­lielid hun kind een bad ( swit watra ) geven. Tij­dens het baden spreek je het kind moed, geduld, wijsheid, leergierigheid, plezier en plezier in leren toe. Dit kan een hulp­mid­del zijn dat het kind het school– of studie­jaar suc­cesvol afrond.

De ver­lei­d­ing in onze samen­lev­ing is tegen­wo­ordig heel groot. Werk daarom dus aan de basis van je toekomst. Geniet van je jeugd zodat je er later geen spijt van kri­jgt. Nu gaan wij over naar het dyo dyo onderzoek.

Dit laat je ook onder­zoeken door iemand die er ken­nis van heeft. Belan­grijk bij het onder-zoek is een ei van de geboortedag, een dyo dyo watra met daar­voor bestemde kruiden zoals: krawi­wiri, kra smeri wiwiri, jas­mi­jn­bloe­men, rode rozen en gewone smeri wiwiri, eventueel geurt­jes maar deze mogen niet over­heersen. Belan­grijk zijn de kruiden. Hieruit zal blijken wat de dyo dyo wil. Bijv. een pai ( pleinof­fer, sier­aad ( gudu) een prei enz.

Wij hopen dat deze infor­matie duidelijkheid heeft gebracht over de kra en de djodjo.

About Arthur Lord

Mijn naam is Arthur Lord, geboren op Berg en Dal

Check Also

de Kra (YE YE) ziel van de mens

De Kra ( ye ye) is de opper­ste ziel van de mens. De kra zorgt …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.