Home / Busingki

Busingki

De kumanti winti is van oorsprong een winti van het element lucht, en is net als de Ampuku winti een Afrikaanse winti. De kumanti winti is een zeer moedige winti en een goede genezer. Degene die leeft volgens een bepaald patroon welke goed en bevorderlijk is voor zijn of haar kumanti winti, kan hier heel veel nut van ondervinden. Dit geldt trouwens voor iedere winti.

De kumanti winti heeft zeven broers.  Hij maakt ook gebruik van de kennis en kracht van de andere broers als dat nodig is, en dit maakt hem tot een machtige winti. Alle kumanti’s kunnen vliegen. Een kumanti  winti is kundig, bekwaam en intelligent. Een kumanti staat ook voor uitzonderlijke kracht en moedigheid. Als hij aanwezig is zal hij bijna altijd zijn kundigheid openbaren. De kumanti winti komt voor in alle rangen waarin winti’s zijn verdeeld.

Er bestaan dus verschillende soorten kumanti winti:

1 Sofiabada ( vodu kumanti Tapkumanti )

2 Opete Jaw ( Tapkumanti Koningsgier )

3 Opete Kwasi ( Tapkumanti zwartegier  )

4 Amafu   ( Tapkumanti )

5 Djebri  Kumanti ( Tap Kumanti )

6 Busingki Busumpu ( Watra Kumanti )

7 Ajaini  Busibubu.  Asambua ( Tigri Kumanti )

Busingki Deze kumanti komt van de rivier, speciaal van de plekken waar twee rivieren samen stromen. Zulke plaatsen worden gezien als de natuurlijke geboorte plaats van deze watra kumanti.In het binnenland worden deze kumanti Tando ( Tata Ando ) genoemd. De Bunsuki reist zowel onder als boven water. Hij is bekend met het volgende gezegde: ‘Mi e yeew fu ondoo busru. Ik kan onder water zien Mi e yeew fu tapu busru. Ik kan boven water zien.

Dit betekent dat deze kumanti alles kan observeren wat zowel onder als boven water gebeurt. Hij is evenals de andere Kumant’s alomtegenwoordig. In het algemeen wordt een Kumanti obia met veel respect behandeld. Hij wil de rust en vrede onder de mensen bewaren. En hij zal daarom boos worden als mensen in zijn omgeving zich gewelddadig gedragen.

Hij zal dan proberen, door actie de vrede te laten terugkeren. Indien nodig zal hij geweld gebruiken. Hij is ook bekend om zijn medische kennis. De winti’s kunnen ‘overgeleverde’ winti’s zijn, dus winti’s van voorouders of van overleden familieleden. Iemand die bijvoorbeeld een Kumanti winti in zich heeft ‘huizen’ kan deze winti dus ‘geërfd hebben van een overleden ouder of voorouder. Winti’s verdwijnen dus nooit, net zoals je altijd een ziel zal blijven hebben zolang je leeft. En ga je dood, dan wordt je ziel een yorka.

Wat je niet moet doen in nabijheid van iemand met een kumanti obia. Geen metaal op metaal wrijven, niet met een houwer of mes lopen te zwaaien niet zomaar  pistool of geweer schoten in hun buurt aflossen. Kumanti’s zijn strijders, ze zijn Kumandu obia’s. Kumandu kan je vergelijken met Commando wanneer ze komen laten ze de omstanders zien wie ze zijn en wat ze kunnen, ook zegen ze vaak het woord Aqaw djini maho  betekend te ju seti ing  ju mu doro ing ( als je met iets begin moet je het af maken ). In een businki  kruiden bad gaan meer kruiden dan de andere kumanti’s wand behalve sjoro en tapubongkruiden moet je bovenwater en onderwaterkruiden voor deze kumanti zetten. Hier engkele kruiden voor een Busingki kruiden bad.De lijst is nog niet volledig, het is ter informatie zodat men weet dat bij verschillende kruidenbaden specifieke en algemene kruiden gebruikt worden om het gewenste resultaat van een bad te verkrijgern [versterken]. Zo kunnnen mensen die ingewijd zijn iets van meenemen of eventueel bijvoegen. Het is beter om iemand die ingewijd is te raadplegen voor het zamenstellen van zo’n speciefieke bad