Home / Belangrijk / Winti vs Obia

Winti vs Obia

De twee betekenissen van winti:

  1. Algemene natuur verschijnsel
  2. Geestelijke natuur verschijnsel

 

1.     Algemene natuur verschijnsel:

Het gevoel wat wij mensen lichamelijk als prettig ervaren.

De wind verplaatst zich over de gehele wereld en kent geen grenzen en is bestemd voor vriend en vijand. Bijna alles wat op deze wereld is of leeft zal dit verschijnsel nodig hebben. Voor een stabiele evenwicht van onze aarde zijn mensen, dieren, planten, water, zon en lucht ( winti ) nodig waarvan de één aanhankelijk is van de ander. De wind geeft heel veel energie en in energie zit er heel veel leven en geheimen die wij mensen het grootste gedeelte nog niet hebben ontdekt en waarschijnlijk nooit zullen ontdekken. Een bron van leven. Energie, geheimzinnigheid daarin tegen zit de krachtig die zich in  de wind bevindt en die wind verplaatst zich overal over deze wereld en neemt veel geheimen met zich mee,  bewaart heel veel, en soms worden wij hiermee geconfronteerd v.b. geestelijke ingeving bij de mens ( winti intreding/ orkanen) en stormen die vernietigend langs razen en soms zijn deze gebeuren onverklaarbaar. Wij leren ermee te leven omdat wij ook een deel van de natuur en heelal zijn. Alles omvattend speelt bij de mens het gevoel en ingeving een grote rol b.v. ( gevoel) Winti é wai so swieti. Het gevoel van( ingeving)  mie dé vierie datie wang sanie o pasa.

Hierbij wil ik aangeven dat wij door onze omgeving bewust en onbewust beïnvloed kunnen worden. Algemene natuur verschijnsel is het algemene dagelijkse beeld wat wij ervaren of kunnen ervaren in zijn algemeenheid.

2.     Geestelijke natuur verschijnsel:

Nu gaan wij de geestelijke kant van onze natuur ( heelal ) waarin de geesten

( winti ) een belangrijke rol spelen belichten. Binnen de afro Surinaamse gemeenschap noemen wij de geesten die anan gidwa amang gidwapong ons toegewezen heeft als onze beschermers en begeleiders.

Winti; waarom winti?

Omdat de meeste geesten onzichtbaar zijn en bewegenzich voort als de wind die men niet kan zien is de benaming winti. Winti vertegenwoordigd een groep van de geesten die wij in eerste instantie jéjé zouden moeten noemen. Eer men weet tot welke groep men toebehoort.

De jéjé’s zijn in twee groepen verdeeld nl.

Winti’s en Obia’s.

Hoe komt men te weten wanneer een geestelijke intreding zich heeft voort gedaan? Men moet zichzelf dan afvragen of de jéjé uit de groep van de winti komt of uit de groep van de Obia.

Probeer op dat moment er achter te komen welke geest zich daar zijn intreden heeft gedaan. Laat iemand die kennis  van zaken heeft dit op dat moment uitzoeken. Het kan ook een kwade geest zijn die zich gemanifesteerd heeft of zijn intreden doet. Voorbeeld het kan een bakroe of een takroe jorka zijn.  Geef nooit water of omhels niet eer men weet wat het is. No gi hogrie granie nanga kraktie bieka na drapé a wanie joe foe sorie grontapoe ing tranga doe.

Onderzoek is daarom heel belangrijk.

  1. Welke geest heeft zijn intrede gedaan op dat moment is dat een goede of slechte geest.
  2. Welke soort geest? Is dat een winti of een obia of het kan ook een kabra zijn. ( een goede geest uit het dodenrijk)
  3. Waar komt het vandaan? Komt het van vaders- of moederskant of de persoon zelf( de asie)
  4. Is het een geest van de plantage van de vader- of van moeders kant. Er kunnen meer vragen gesteld worden, en als voor de omstanders of familie alles op de waarheid baseert kan men overgaan tot

deze jéjé of geest zijn waardigheid respecteren. De jéjé of geest zal aangeven  wie hij of zij is en de bedoeling van zijn komst. Van daaruit kunnen wij bepalen uit welke groep de jéjé of geesten die afkomstig zijn nl. winti of obia. Voorlopig zullen we ons beperken tot die twee groepen; de winti en de obia. Aangezien de meeste mensen het verschil niet weten  en steeds bij een geestelijke intreding meteen praten over men heeft winti gekregen zonder te weten welke geest of jéjé op dat moment aanwezig is. Vandaar de vraag “wat is het verschil tussen “winti en obia.

 Indeling van de winti’s: grond winti’s:

Aisa
Loko
Grong ingi
Vodu
Ingi; a papa ingi

Watra winti:

Watra ingi
Watra vodu’s
Watra winoe
Kaaiman
Aboma

Indeling van de obia’s; gron obia’s:

Leba
Luagu

Tapoe obia; Kumanti’s:                 

Sofia Abada
Opete Jauw
Opete Kwasie
Djisrie ( Aka )

Djebri

Amafu
Aladi

 

Boesie Obia:

Boesingi ( Jongu Obia )

Ampuku

Akantasi

Adjaini

 

Watra obisa  Busingki

 

 

Wij hopen dat de indeling en toelichting die wij hier boven gegeven hebben u een duidelijk beeld verschaft over wat onder winti valt en wat onder obia.

 

Aangezien wij het over geesten hebben willen wij toch hierop ingaan om de twijfels die er zijn weg te nemen. Geesten noemen ze ook wel Komfo’s, en komfo’s gedragen zich net als mensen. Je kan met ze communiceren. De Almachtige heeft de natuur zodanig ingericht dat het lijkt alsof er een afspraak is gemaakt dat geesten zich s’nachts laten horen en soms laten zien, en dat het bij mensen juist het omgekeerde is. M.a.w. mensen voelen zich op hun gemak overdag.

 

De Leba:

Overal in de wereld komen er geesten voor; met name ook in de steden, de dorpen, de plantages de wijken ect van Suriname. Bijvoorbeeld; het kan zomaar gebeuren dat je s’nachts of op een zéér ongebruikelijke tijdstip een bejaarde vrouw op straat ziet lopen of ze zit ergens. Je kunt er al bijna vanuit gaan dat het niet normaal is en het voelt niet goed aan. Het kan dus niets anders zijn dan een geest. ( De leba van de omgeving ).

Een leba is een enorme sterke en nette geest en behoort tot de groep van de obia’s. Als de leba in de buurt aan het wandelen is laat ze het merken door een bepaalde kreet. Een leba is trouwens een jéjé die zichtbaar is als zij dat wil.

 

De Clara sneki:

De Clara sneki is ook een bijzondere jéjé binnen onze culturele leefgemeenschap. Het is een super kleine zwart -wit gekleurde slang met een roze kleur aan beide uiteinden. Het lijkt wel alsof hij aan beide uiteinde een kop heeft. Deze slang is absoluut niet gevaarlijk. Hij doet letterlijk niets.

Als deze slang zich laat zien, kan zijn dat hij opeens opduikt in je huis of op je veranda of in je tuin ( erf ) dan is het vaak zo dat er nieuws aankomt. Het kan nieuws zijn waar men blij van wordt ( zwangerschap ), maar ook waar men verdrietig om wordt ( een sterfgeval ). Maar ook als je niet op een bepaalde manier je huis of omgeving onrein maakt. Het is dus afwachten wat voor nieuws eraan zit te komen.

 

Anana gedwamang gidwapong:

Heeft zijn wereld zo ingericht dat wij mensen hiermee met respect moeten omgaan. Geesten blijven voortleven. Ze zullen nooit doodgaan. Wij mensen komen de geesten tegen op de wereld en wij zullen ze ook achter laten. Houd er dus rekening mee dat de mens de wet der natuur nooit zal kunnen veranderen; alleen de ALMACHTIGE daarboven en de geesten als uitvoerders namens God. Stel u komt ergens te wonen dan is het ook héél belangrijk dat u zich laat informeren over de eventuele trefoe’s ( allergieën )die er kunnen zijn in  die wijk of stad.

Eventuele trefoe’s ( allergieën ) kunnen zijn:

– Als je vis schoon maakt gooi nooit het viswater met schubben in je tuin/ erf.

Gooi geen:

– Rijstwater,

– Zeepwater

– Plas niet in je tuin ( erf )

– Niet te veel herrie maken en vloeken.

Denk erom de geesten waren daar eerst, jij bent naderhand gekomen. Ze willen je beschermen en over je waken, maar het enige wat jij hoeft te doen is de regels naleven die de natuur heeft opgesteld hebben.

Als je de regels overtreedt zal je ongelukkig wonen op de plek terwijl anderen daar wel gelukkig wonen.

Na grong mama foe sranang lobie alla ing piking. Te joe e gi ing respeki, dang joe ook toe e go kisi respeki baka. Frede mang edé no e broko.                     

Onze voorouders hebben offers moeten brengen en een schat aan wijsheid nagelaten. Hiervoor moeten wij dankbaar zijn en deze kennis  vol trots, liefde en geduld overbrengen aan de nakomelingen.