Home / Boskopu 4

Boskopu 4

Het leven met je Komfo,s:

Om te beginnen starten we eerst met het vertellen, hoe we in contact zijn komen met de Komfo,s.

 

1-De  eerste of de hoofd Komfo,s zijn die gene die   meegekomen zijn uit Afrika.

2-Dan heb je de  Komfo,s die  we in Suriname zijn komen –aantreffen

3-Deze zijn dan de Komfo,s waarmee we in aanraking zijn gekomen bij het uitvoeren van die verse

werkzaamheden,zoals:houtkap,jagen,visserij,balatableden,grondbewerking,opo pranasie, kring kondee

4-Deze zijn dan de  laatste reeks Komfo,s, en dat betreft  dan de Bai Komfo,s, in dit geval gaat het niet alleen om rijkdom, U moet begrijpen dat de koper de eigenaar is van het geen dat hij/zij gekocht heeft, ook hun kinderen en kleinkinderen, hebben er aandeel aan.

1.a:Zoals u dus ziet zijn de hoofd Komfo,s de Bere KOMFO,S, deze zijn er in het bijzonder voor de Bere, Als we praten over de bere, dan wil dat zeggen,dat deze alleen gevormd wordt uit allen van de familie leden van het vrouwelijk geslacht, Alle andere Komfo,s volgen in de hiragie,na,de Hoofd of te wel de Bere Winti. In de meeste families staat de Bere Aisa als hoofd van de familie, En bij die families waar de bere Aisa  niet als hoofd  is vertegenwoordig, is het dan de  Papa winti (Vodu) die deze taak op zich neemt en als hoofd van zo’n Bere, zal optreden. Daarna volgen de ;Luangu,s ,de Kumanti,s en de Ampuku, s .

2.a: Deze zijn de Aisa,Loko,Leba,Ingi,s,Akantasi,s  Komfo,s, Deze Komfo,s in de tweede catogorie,hebben ten aller tijde toestemming van de Bere winti’s nodig om iets tot stand te krijgen. En Als de Bere Winti,s geen toestemming verlenen, kunnen de Komfo,s die we in Suriname zijn komen aantreffen, niet zondermeer bezit van ons nemen. Het wel zo dat als blijk dat er  opzet ten grondslag ligt, je  wel gestraft kan worden door de Komfo,s, die we zijn komen aantreffen in Suriname, omdat deze, al in de vroege stadia, met de bere Komfo,s in goede verhouding leven.Ook is  het belangrijk te weten ,In hoofdstuk vier zal ik een toevoeging plaatsen, die ook van toepassing is op hoofdstuk twee.

3.a;Bij deze Komfo,s zult je merken dat ze zich aan jouw zullen openbaren, en zullen dan ook aangeven wie en wat ze zijn ,en waarom het zo is dat ze nu in aanraking met ons zijn gekomen. en dat kunnen ze alleen met toestemming van de Bere Komfo,s. Als ze  toestemming krijgen zullen ze precies vertellen, hoe het komt dat we met ze in aanmerking zijn gekomen. Bij deze  Komfo,s is het gevolg dat je  altijd een srikka moet geven zodat ze geen verwarring kunnen scheppen,dit zal ook aangegeven worden door deze komfo,s in catogorie  drie.

 

 

Onderhoud van je Komfo,s krijg je tijdens de Srekka.

Daar wordt je verteld hoe deze te benaderen, op te roepen, en het onderhoud van de attributen van de  Komfo.(dit betreft de 1-Awidja,2-obia te te3-obia boei 4-obia bangi-5-sekiseki), enz. enz.

Na het overlijden van jouw Obia basi moet je een herstel wasi doen om een scheiding(prati) te maken  van deze obia basi.

 

BELANGRIJK!!!!!!!!

 

Ik zal hier een belangrijk punt aan jullie mededelen; Als bij u in de familie een persoon komt te overlijden, waarbij een Obia of een winti bezat van haar of hem nam, is het Noodzakelijk om deze te scheiden (prati), met de overledene, anders zal blijken dat de winti zich niet volwaardig zal en kan openbaren.

 

En als u denkt dat Winti’s en Obia, s dood gaan dan heeft u het niet begrepen, alleen de mens met haar/zijn  fysieke lichaam sterft.