Home / Boskopu 3

Boskopu 3

Liebi nanga winti & obia

 

Om de winti & Obia leven in zijn zuiverste vorm te kunnen beleven, en te praktiseren, is het van belang om over een paar belangrijke feiten te weten te komen, namelijk de indeling in de soorten  winti,s en obia,s.

 

1-De Kondre winti,s & kondre Obia,s

Deze zijn dan  in het algemeen voor een ieder van de in het land  geboren mens, ongeacht ras, geloof of huiskleur.(Waka man no e dansi Grong Winti,) betekend dat je echt een kind van het land moet zijn wil het voor jouw van waarde zijn, en werken. En het mooie van deze wetenschap is dat onze kinderen en onze kleinkinderen, ook deel uitmaken, van deze grote familie omdat ze uit Surinaamse ouders voortkomen.

 

2-Pranasi winti,s & Obia,s

Deze zijn niet meer algemeen aangesteld voor het land, maar voor een bepaalde woongebied (Pranasi). Deze  winti,s en Obia,s  zijn er  voor de  verschillende families die generaties lang op die pranasi wonen. Eigenlijk maakt het verder dan niet uit als een van de pranasi, bewoner daar niet meer woont, maar deze zal toch altijd de bescherming van de pranasi Winti,s of Obia,s hebben. De pranasi  winti of Obia moet gedragen worden door  de mensen van de plantage zelf. Dus er moet een bestuur gevormd worden, waar dorpsgenoten, over  alle activiteiten praten over het wel en wee van de pranasi, en de Winti,s of Obia,s.

 

3-Bere Winti of Obia

Bere Winti, of Obia zijn die Winti,s of Obia die meegekomen zijn uit Afrika, deze zijn de vodu,s, ampuku,s ,akantasi,s kumanti,s ,luagu,s ,en alle andere winti,s en obia,s.

En daarnaast heb je winti,s en obia,s  waarmee men in aanraking kwam in het bos, of tijdens het wieden van het erf of plantage, ook tijdens het jagen, of tijdens het vissen, kwam men daar in aanraking mee, u zult dan  begrijpen, dat jagers en de grond bewerkers in Suriname veelal in aanraking kwamen met de bussie winti,s of obia,s  ,en bij visser zijn  het veelal de watra winti,s of obia,s, die ze tegen kwamen.

In Suriname zijn we gewend  onze kostgrondjes open te kappen en verbranden, waardoor we niet door hadden, dat we ook in dat geval obia,s en winti,s tegen kwamen. Als blijk dat door onze handelen deze winti, of obia iets mankeerde zult je  merken, dat deze  zich dan aan u of een familielid zal gaan openbaren.

De winti,s en obia,s die we per ongeluk, of per toeval, tegen zijn gekomen, of waarvan deze ons hebben uitgekozen in Suriname, komen dan onder leiding, van de eerste berewinti,s, en met toestemming van de berewinti,s en obia,s die meegekomen zijn uit Afrika.

Dank  aan de grong winti’s van Suriname, konden de  winti,s en obia,s  die meegekomen zijn uit Afrika  voet aan  grond zetten.

Dit alles ging gepaard met pleng offers en gebeden.