Ampuku tafra

Ampuku tafra De vrouwen hebben het meest last van de man­nelijke ampukugadu. De boven genoemde slechte eigen­schap­pen komen het meest voor wan­neer de ampuku gadu niet geregeld is. Hij zal de vrouwen proberen te domineren en de vriend of man van de vrouw proberen tegen te werken. Op het moment …

Read More »

De winti’s kan onderverdelen in 4 groepen

Gronwinti’s Tapuwinti’s Watrawinti’s Busiwinti’s De winti’s moeten wij als onderdeel van de natuur beschouwen. Zij staan dicht­bij de bron van bestaan. Ook de vooroud­ers geesten hebben hun rijk. Zij zijn de waakzame geesten die als opdracht hebben het voortbestaan van de fam­i­lie of bere van het geestelijke erf­goed en iden­titeit van …

Read More »

De namen van de dagen van de week (Den de nen)

Zondag ( Sonde ) Kwasi Kwasiba Maandag ( Moende ) Kodjo Adjoeba Dins­dag ( Tudewroko Kwamina Abeni ( ba ) Woens­dag ( Driedewroko ) Kwakoe Akoeba Don­derdag ( Fodewroko ) Jaw Jaba Vri­jdag ( Frei¬dat ) Koffi Afi ( ba ) Zater­dag ( Zatra ) Kwami Amba Winti is een tra­di­tionele Afro-Surinaamse religie. In …

Read More »

Geestelijke ondersteuning voor onze schoolgaande kinderen

Voor het nieuwe school­jaar is het ver­standig dat oud­ers of een fam­i­lielid hun kind een bad ( swit watra ) geven. Tij­dens het baden spreek je het kind moed, geduld, wijsheid, leergierigheid, plezier en plezier in leren toe. Dit kan een hulp­mid­del zijn dat het kind het school– of studie­jaar …

Read More »