Home / Akantasi

Akantasi

92 Akantasi Oso

Akantasie of Kantasie,

De Kantansie is een echte Surinaamse boesie gadu.

Zijn oorsprong is vanuit Suriname en niet uit Afrika zoals de vele overige of vorige gadu’s waarover wij het gehad hebben.De kantansie moet worden verdeeld onder de boesie gadu en is één van de sterkste onder de boesie gadu.De djibri bijv. die wordt verdeeld onder de tapu gadu en die is de sterkste tapu gadu onder de tap kumantie. De kantasie is nog sterker, maar onder verdeeld in de grong boesi gadu.

Omschrijving van de Akantasie. 

De verblijfpaats van de akantasie ziet eruit als een termietenhoop ( een mierennest) in het Surinaams: oedoeloso nissie.Als men in de buurt van zijn woonomgeving komt zullen ze een waarschuwing geven door te fluiten, en soms door zeer giftige schuim.De giftige schuim zal zich opborrelen en hij verspreidt een sterke geur. De akantasie die zich huisvest in een mierennest zal als waarschuwing fluiten. Dat gefluit komt dus uit de mierennest. Dat gefluit houdt in dat je niet dichterbij moet komen anders loop je gevaar.De kantasie obia is zeer schuw en wenst geen indringers in zijn woongebied.De waarschuwing die deze obia geeft is terecht, want het bevuilen van zijn omgeving kan fatale gevolgen hebben voor de gene die zijn omgeving bevuilt.Plassen of spugen in de woonomgeving van de kantanasie obia kan dmv ziektes fataal aflopen. Men kan bloedplassen of maagbloedingen oplopen.Een goede geneesheer of – vrouw die kennis heeft over deze obia zou dan eventueel hulp kunnen bieden.

Plaatsen waar men de akantasie kan tegenkomen zijn:

 • Net buiten de stad
 • In de dorpen en plantages
 • In het binnenland.

Plekken van de woonnest:

In de bomen
boomstam en op de grond.
Ze verplaatsen zich ook m.b.v lianen.

Mensen die de woonnesten kennen of ermee in aanraking zijn geweest zijn vaak:

Jagers
Vroegere balatalieden
Goudzoekers (Gotuboesie bewerkers)
Kostgrondbewerkers
Bowoners van het binnenland, -plantages en van de stad.
Kwade bedoelingen:

Mensen die kwade bedoelingen hebben met zwarte magie( wisie) kunnen de akantasie obia gebruiken om anderen kwaad te doen.

Soorten akantasie/ kantamasie obia:

 • TompedeK
 • antasie ang koro ( de grootste)B
 • ovengrondse kantasiO
 • Ondergrondse kantasie onderverdeeld in: A. Zwarte akantasieB. Rode   akantasie
 • Bongogo akantasie
 • Famirmang akantasie ( bere kantasie)
 • Singatete akantasie

Dit zijn de 7 akantasie’s die wij kennen. Misschien dat er nog meer zijn, maar voor mij onbekend. De meest gevaarlijkste en dodelijkste akantasie van de 7 die wij opgenoemd hebben is de ondergrondse rode akantasie gadu.

Als waarschuwing om niet dichterbij zijn woonomgeving te komen begint hij te fluiten. Hij kent geen pardon. Één risico dat je neemt betekent einde van je leven.De informatie die wij geven is niet de bedoeling om mensen af te schrikken, maar om mensen bewust te maken van de gevolgen. Uiteindelijk heeft deze obia ook zijn goede kanten. Om dit tot stand te laten komen zal men een goede geneesheer of vrouw die heel veel kennis van deze winti heeft.

Geestelijke ingeving van de kantamasie gadu op de mens.

De mens kan in trance raken door akantamasie obia( alle winti’s of obia’s). Soms kan het voorkomen dat deze obia deel uitmaakt  van jouw leven. In onze winti geloof zeggen wij , je bent de asie van de obia. ziektes die men kan oplopen als men de obia niet onderhoud zijn bronchitis en astma.Deze ziektes zijn vaak de oorzaak van culturele achtergronden. Als mensen aan bronchitis lijden of astmatisch zijn, en al zoveel medicijnen tot zich hebben genomen en het helpt voor geen meter, dan zullen ze hulp moeten inroepen op cultureel gebied.De akantasie gado balanceert tussen de apoekoegado en de kumanti. Daaraan ontleend hij zijn kracht en kennis, maar bezit zelf ook eigen kracht en kennis. Van de apoekoe gadu die uit Afika komt en in Suriname is gaan vestigen, kon men in contact komen met de van oorsprong Surinaamse akantamasie gadu.

De inwijding:

Geestelijk stabiliseren van een obia van de akantamasie gadu op de mens, heb je een goede geneesheer of vrouw nodig die goede kennis van deze gadu heeft en ook de kruiden die ervoor bestemd zijn.Een rituele inwijding van deze gadu moet  in het bos plaatsvinden. Daar voelt hij zich thuis en zal dan de overhand nemen en al zijn wonderen verrichten en kunsten laten zien.. Geneesheren werken niet graag voor deze gado. Wanneer hij eenmaal in het bos is neemt hij de gehele taak over van de doemang of vrouw. In het bos is hij heer en meester. Hij kan zowel een mens als een dier laten verdwalen. De gave die hij bezit om mensen en dieren te kunnen laten verdwijnen heeft zijn voor en – nadelen. Zijn verdwijningsgaven hebben zoveel mensen geholpen in moeilijke momenten. Dat is dus voor de ene partij een voordeel en voor het andere een nadeel. We zullen hier niet dieper op in gaan.

Sreka/ kruidenbad:

 1. Bilongo eigen kruiden akantasie
 2. Apoekoe wierie kruiden
 3. kumantie wierie kruiden.

 Toelichting bilongo:

De akantasie heeft zijn eigen kruiden bilongo.

Bilongo zijn samengestelde kruiden  die speciaal voor een winti/obia is bestemd.

Toelichting apoekoe kruiden/ Kumanti kruiden.

Aangezien de akantasie gadu balanceert tussen deze twee gadu’s en daaruit ook zijn kennis en kracht ontleend maakt hij ook gebruik van hun kruiden. Apoekoe wierie wordt héél veel gebruikt, maar van de  kumanti wordt er veel meer kruiden gebruikt.Wanneer de inwijding door iemand met kennis van deze gadu goed is uitgevoerd, zal degene ook lekkerder in zijn vel zitten, en altijd goede ingevingen krijgen. In alles wat degene doet zal hij/ zij zijn doel bereiken in het leven.Hier een paar Akantasi kruiden.

De lijst is nog niet volledig, het is ter informatie zodat men weet dat bij verschillende kruidenbaden specifieke en algemene kruiden gebruikt worden om het gewenste resultaat van een bad te verkrijgern [versterken]. Zo kunnnen mensen die ingewijd zijn iets van meenemen of eventueel bijvoegen. Het is beter om iemand die ingewijd is te

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *