Home / A Bigin

A Bigin

“Winti “ de God waarin onze voorouders geloofden was de bovennatuurlijke kracht, en deze hebben wij ook al geërfd. Aangezien onze voorouders niet konden lezen was dat hun Bijbel. De Bijbel die wij nu kennen was er toentertijd niet. M.a.w. de mens was er voor de Bijbel, maar ze waren zich er wel van bewust dat er een Opperste was. In alle culturen is de bewustwording over een Opperste of een Almachtige, maar een ieder gaat er anders mee om. De mens zal geloven in wat hij of zij ziet, voelt hoort of ervaart in zijn bewustwording en van daaruit zal men geloven. Omdat onze ouders ook hun eigen ervaringen hebben opgedaan is er geloof hierin ontstaan en dat is onze overtuiging in de winti cultuur. De leefomgeving en de leefsituatie van onze voorouders heeft mede bepaalt tot wat zij gevormd zijn.

De mens bestaat uit Ziel, Geest en Lichaam.

Het begin is de Kra ( Ye Ye) ziel van de mens.
De Kra ( ye ye) is de opperste ziel van de mens. De kra zorgt voor de energie van het menselijk lichaam. ( lucht) zonder de kra kan het menselijk lichaam niet meer func-tioneren. Wanneer doet de Kra zijn intrede bij de mens? Vanaf de zwangerschap van de vrouw zal de foetus ( ongeboren vrucht) worden voorzien van energie die wij de ziel/ ye ye / kra noemen. Dit zal worden voorzien via de navelstreng van de vrouw. De Opper ziel die wij kra noemen is de energiebron. Dat is de enige functie die de kra heeft in het menselijk lichaam.

Wie geeft de kra opdracht? Dat is de Almachtige God onze Vader. Niemand anders in dit menselijk leven kan de kra opdracht geven. Er komt geen enkele kra in een kalebas wan-neer men bezig is met een kra ritueel. God is zijn opdracht gever. De kra functioneert in naam van God. De kra verwacht geen enkele vergoeding of beloning van de mens. Bij de Dyo dyo is dat wel het geval.

Dyo dyo

De ziel Ye ye Dyo dyo treedt in contact met de mens middels wat wij noemen de kari kra. De benaming die wij gebruiken van de kari kra is totaal verkeerd. Als wij dit goed hebben onderzocht moet het zijn kari Dyo dyo. De dyo dyo’s zijn de geestelijke begeleiders van de mens. Er zijn namelijk twee zielen dyo dyo’s een mannelijke en een vrouwelijke. In sommige situaties kan het zijn dat de man vrouwelijke trekken vertoont. In dat geval overheerst de vrouwelijke dyo dyo. Andersom als de vrouw veel mannelijke trekken vertoont, dan overheerst de mannelijke dyo dyo. Als onze voorouders dat constateerden probeerden zij het te corrigeren met de kennis die zij toen bezaten. Zij hadden zoiets van; wan man na wan man en wang uma na wan uma. Maar je hebt ook een groep mensen die er tegenwoordig bewust voor kiezen om zo door het leven te gaan. Alle respect voor deze mensen.

Wanneer doen de dyo dyo’s hun intrede? Meteen bij de geboorte van de baby wordt de baby meteen opgenomen door zijn of haar geestelijke begeleidende ouders. De begeleidende ouders zullen je hele leven tot aan je dood de taak op zich nemen. Je biologische ouders hebben de taak tot je zelfstandig bent geworden om zo verder zelfstandig door het leven te gaan. Wat doen de dyo dyo’s met je? Zij zorgen voor ingevingen in de mens. De gevoelens die de mens krijgt ( skin firi ) gevoelens die de mens opwekt. Met de dyo dyo’s kan men communiceren en ze verwachten verering en beloning. Dit gebeurt niet bij de kra. De communicatie gebeurt middels een kari dyo dyo. De kari dyo dyo is een ritueel dat je eens in je leven zou moeten doen. Het liefst wanneer het kind nog thuis woont bij de biologische ouders, omdat de ouders de dyo dyo van het kind dienen te onderzoeken voor dat het kind op zichzelf gaat wonen. Vroegtijdig onderzoek is heel belangrijk. Je leert jezelf kennen om zelfverzekerd door het leven te kunnen gaan. Het biedt geestelijke rust, stabiliteit, zelfrespect voor je eigen waardigheid en ontwikkeling voor de toekomst.

Als wij om ons heen kijken dan zien wij dat vele van onze jongeren hun carrière vroegtijdig afbreken. Met behulp van vroegtijdige geestelijke ondersteuning kunnen wij proberen hieraan een eind te maken.

Geestelijke ondersteuning voor de schoolgaande jeugd.

Voor het nieuwe schooljaar is het verstandig dat ouders of een familielid hun kind een bad ( swit watra ) geven. Tijdens het baden spreek je het kind moed, geduld, wijsheid, leergierigheid, plezier en plezier in leren toe. Dit kan een hulpmiddel zijn dat het kind het school– of studiejaar succesvol afrond.

De verleiding in onze samenleving is tegenwoordig heel groot. Werk daarom dus aan de basis van je toekomst. Geniet van je jeugd zodat je er later geen spijt van krijgt. Nu gaan wij over naar het dyo dyo onderzoek.

Dit laat je ook onderzoeken door iemand die er kennis van heeft. Belangrijk bij het onder-zoek is een ei van de geboortedag, een dyo dyo watra met daarvoor bestemde kruiden zoals: krawiwiri, kra smeri wiwiri, jasmijnbloemen, rode rozen en gewone smeri wiwiri, eventueel geurtjes maar deze mogen niet overheersen. Belangrijk zijn de kruiden. Hieruit zal blijken wat de dyo dyo wil. Bijv. een pai ( plenoffer, sieraad ( gudu) een prei enz.

Wij hopen dat deze informatie duidelijkheid heeft gebracht over de kra en de djodjo.

Namen dagen van de week ( Din dè neng)

Zondag ( Sonde ) Kwasi Kwasiba
Maandag ( Moende ) Kodjo Adjoeba
Dinsdag ( Tudeiwroko Kwamina Abeni ( ba )
Woensdag ( Driedeiwroko ) Kwakoe Akoeba
Donderdag ( Fodeiwroko ) Jaw Jaba
Vrijdag ( Freida) Koffi Afi ( ba )
Zaterdag ( Satra ) Kwami Amba
Winti is een traditionele Afro-Surinaamse religie. In het Srantongo en de Winti religie word dit woord ook gebruikt om de goden en bovennatuurlijke schepsels mee aan te duiden.

Winti’s alle bovennatuurlijke wezens die door Anana (God), de schepper van het universum, zijn geschapen. De winti’s zijn met de Afrikaanse slaven tijdens de transatlantische slavernij meegereisd naar Suriname, op een paar na. De winti’s worden ook wel yewe’s of konfo genoemd. Alle Winti ‘s bestaan uit goedaardige aspecten ( bunsei ) en boosaardige ( ogrisei ). De winti’s zijn (deels) erfelijk. De Winti ‘s waken net als de vooroudergeesten over alle familieleden uit een bepaalde stamboom (bere), deze eren en brengen hen offers als dank. Als men echter de spirituele regels en wetten overtreedt kan dit tot vergelding door de winti’s leiden. Men kan tot spirituele verzoening en balans komen door het nemen van bepaalde rituele (kruiden)baden en het plegen van bepaalde rituele handelingen.

Een mannelijke en een vrouwelijke winti krijgen voor de geboorte van een baby de spirituele verantwoordelijkheid over het kind. Zij treden vanaf dat moment op als de bovennatuurlijke ouders (Djodjo) van het kind, dat een deel van hun karaktereigenschappen meekrijgt. Het mannelijke gedeelte van de ziel (Kra) van het kind is een deel van de mannelijke Djodjo en het vrouwelijke gedeelte van de Kra is een deel van de vrouwelijke Djodjo. De beide Kra dragen de mannelijke en vrouwelijke dagnamen van het Afrikaanse volk, Ashanti (welke deels tot de voorouders van de Afro-Surinamers behoren). Vroeger werden deze namen ook als persoonsnamen door Afro-Surinamers gebruikt, thans hebben deze meestal een ritueel gerelateerde functie.